Logo Parlement Buxellois

Oproep tot kandidaten

 

 
  • Brusselse Deontologische Commissie – Oproep tot kandidaten voor 10 vacante mandaten

het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dient over te gaan tot de benoeming van de 10 leden van de Brusselse Deontologische Commissie. Download hier de oproep tot kandidaten.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: tel.: 02 549 62 89 – e-mail: oruysschaert@parlement.brussels.

De kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 2 maart 2020 ingediend te worden.

  • Brusselse Controlecommissie – Oproep tot kandidaten

Oproep tot kandidaten voor twee juristen, twee informatici en twee personen met ervaring in het beheer van persoonsgegevens, onder wie drie vaste leden en drie plaatsvervangende leden . Download hier de oproep tot kandidaten.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: tel.: 02 549 63 39 – e-mail: mcornelissen@parlement.brussels.

De kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 16 maart 2020 om 12 uur ingediend te worden.

 

 

Het Brussels Parlement is gesloten sinds donderdag 19 maart vanaf 16 uur.

De parlementaire werkzaamheden en alle andere activiteiten van het Parlement zijn opgeschort tot en met 5 april. 

De gebouwen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Volg de instructies i.v.m. het Coronavirus nauwgezet op en zorg goed voor jezelf en voor elkaar !