Logo Parlement Buxellois

Oproep tot kandidaten

 

 
  • Oproep tot kandidaten: Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme

Oproep tot kandidaten met het oog op de benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden: Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme. Download hier de oproep tot kandidaten

De kandidaturen dienen uiterlijk op donderdag 24 september 2020 om 12 uur ingediend te worden bij ter post aangetekende brief gericht aan het:

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
De heer Rachid MADRANE – Voorzitter
1005 Brussel

of tijdens de kantooruren ingediend te worden tegen ontvangstbewijs op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement indienen (Eikstraat 22, 1000 Brussel).

Meer inlichtingen: Secretariaat generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: Olivier Ruysschaert, 02 549 62 89, oruysschaert@parlement.brussels.

  • Oproep tot kandidaten: Vervanging van de ontslagnemende leden van de Brusselse Controlecommissie (BCC).

Tweede oproep tot kandidaten voor twee informatici en twee personen met ervaring in het beheer van persoonsgegevens, onder wie twee vaste leden en twee plaatsvervangende leden. Meer informatie: Belgisch Moniteur Staatsblad (numac: 2020042545). 

De kandidaatstellingen dienen uiterlijk op 7 september 2020 om 12 uur te worden ingediend.

De kandidaten worden verzocht hun curriculum vitae en een nota met hun motivatie per aangetekende post naar het Parlement te sturen naar het volgende adres:

Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Ter attentie van de Secretaris-generaal
1005 Brussel

of tijdens de kantooruren worden ingediend tegen ontvangstbewijs op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Eikstraat 22, 1000 Brussel).

Meer inlichtingen: Secretariaat generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: 02 549 62 11 – griffie@parlement.brussels.