Logo Parlement Buxellois
Transparantie voor de Brusselse volksvertegenwoordigers

Brutobezoldigingen die zijn ontvangen als lid van het Parlement in 2018

Met toepassing van art. 8 punt 9, 6° van het reglement, maakt het Parlement op zijn internetsite tegen 1 maart van elk jaar de brutobezoldigingen bekend die zijn ontvangen als lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het parlement en de Verenigde Vergadering hebben dezelfde samenstelling en hun leden genieten één enkele parlementaire vergoeding.

Deze bestaat uit : een brutobedrag van 91 337,93 euro, een forfaitaire terugbetaling voor kosten en lasten t.b.v. 28% van het brutobedrag, een vakantiegeld en een eindejaarspremie.

De voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de ondervoorzitters, de secretarissen van het Bureau en de fractievoorzitters ontvangen een bijkomende vergoeding voor hun functies.

De 19 leden van de Franse taalgroep die eveneens zetelen in het Parlement van de Franse Gemeenschap, krijgen slechts de helft van de forfaitaire terugbetaling voor kosten en lasten van het brutobedrag, te weten 14%; de andere helft wordt rechtstreeks betaald door het Parlement van de Franse Gemeenschap.Een aantal onder hen kunnen als deelstaatsenator worden aangeduid.

Nom Naam Politieke fractie Brutobedrag voor 2018