Logo Parlement Buxellois
Terug

Commissie belast met de follow-up van het burgerpanel

13/12/2017

De bijzondere commissie belast met de follow-up van het burgerpanel kwam op vrijdag 8 december 2017 samen. Het doel van deze vergadering was zich uit te spreken over het gevolg dat moeten worden gegeven aan de burgerresolutie die op 19 november 2017 door een via loting samengesteld panel van 40 Brusselse burgers werd opgesteld en bij éénparigheid aangenomen werd. Na aandachtig te hebben geluisterd naar de aanwezige panelleden die tekst en uitleg verschaften over de teksten, het resultaat van hun beraadslagingen, stelden de 15 parlementsleden van de commissie voor om de burgerresolutie ter goedkeuring voor te leggen aan de plenaire vergadering van het Brussels Parlement en nadien te bezorgen aan de Brusselse regering. Deze laatste zou dan binnen een nog te bepalen termijn moeten reageren.