Logo Parlement Buxellois
Terug

De overlegcommissie gewijd aan de invoering van 5G in het Brussels Gewest keurt 43 aanbevelingen goed

05/06/2021

PERSBERICHT - 5 juni 2021

45 burgers en 15 parlementsleden zijn samengekomen in een overlegcommissie en onderzoeken sinds 29 april de modaliteiten voor de uitrol van 5G in het Brussels Gewest, rekening houdend met het leefmilieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologie.

Aan het eind van hun werkzaamheden hebben zij een reeks voorstellen voor aanbevelingen opgesteld, waarover is gedebatteerd en waarover op zaterdag 5 juni is gestemd. Aan het einde van de stemming heeft de commissie de 43 aanbevelingen voorgesteld (hier te downloaden).

De overlegcommissie, onder het voorzitterschap van Tristan Roberti, beveelt onder meer het volgende aan: 

Op het vlak van leefmilieu

 • het instellen van een openbaar en onafhankelijk toezicht om de gevolgen van de straling voor het leefmilieu in kaart te brengen; een groep van deskundigen met deze opdracht te belasten en de resultaten eenmaal per jaar aan het parlement voor te leggen; de mogelijkheid te bestuderen om 5G-vrije zones te handhaven, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen zones die wel en zones die niet van 5G zijn voorzien; 
 • de burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een instrument ter beschikking stellen dat hen informeert over hun blootstelling aan niet-ioniserende straling; 
 • de telecomproviders ertoe aanzetten de voorkeur te geven aan hernieuwbare energiebronnen en hun CO2-uitstoot te compenseren.

Op het vlak van gezondheid:

 • het organiseren van een openbare en onafhankelijke monitoring, gefinancierd door de telecomproviders en de economische actoren die 5G toepassen, om de gevolgen van de straling voor de gezondheid in kaart te brengen, met een bijzondere aandacht voor elektrohypersensitiviteit; 
 • een emissienorm van 14,5 V/m of minder vaststellen, waardoor de ontwikkeling van 5G mogelijk wordt, maar het aantal antennes en de gevolgen van 5G voor de gezondheid en het leefmilieu worden beperkt.

Op het vlak van economie en werkgelegenheid:

 • het gebruik van 5G prioritair niet toe te staan aan privégebruikers, maar wel aan telecomproviders, (openbare en particuliere) instellingen, justitie en nooddiensten, en een specifieke frequentie voor laatstgenoemden voor te behouden om de veiligheid te versterken en de dienstverlening en de toegankelijkheid te allen tijde te garanderen van diensten zoals brandweer, medische hulpdiensten en politiediensten; 
 • investeren in proefprojecten (start-ups) die de levenskwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen verbeteren; 
 • het hergebruik van onderdelen van smartphones en andere verouderde communicatie-onderdelen aanmoedigen en kringloopeconomiebedrijven die op dit gebied actief zijn ondersteunen;
 • jongeren, en dan vooral jonge werkzoekenden opleiden in het creëren van toepassingen voor het toekomstige 5G-gebruik.

Op het vlak van technologie

 • de toegankelijkheid van diensten via de conventionele kanalen waarborgen voor mensen die geen gebruik willen of kunnen maken vaninformatietechnologie en digitale tools, om zo de digitale kloof te beperken.

Op een meer transversale manier

 • ervoor zorgen dat de invoering van 5G op een transparante manier door de telecomproviders aan de burgers wordt gecommuniceerd;
 • het gebruik van optische vezel promoten.

"Toen wij de overlegcommissies instelden, hadden wij erop gehoopt dat de democratie door deze nieuwe overlegformule nieuw leven zou worden ingeblazen. De resultaten van dit allereerste experiment tonen aan dat goed geïnformeerde burgers, die de tijd krijgen om na te denken, heel goed in staat zijn om weloverwogen en interessante standpunten in te nemen over vraagstukken die van invloed zijn op de toekomst van ons gewest, hoe technisch die op het eerste gezicht ook mogen lijken", aldus parlementsvoorzitter Rachid Madrane.

De 43 aanbevelingen die zaterdag zijn aangenomen, zullen nu verder worden besproken in de commissie voor het Leefmilieu en in de commissie voor Gezondheid en welzijn.

Het Brussels Parlement zal dan verplicht zijn om binnen de zes maanden voor een follow-up te zorgen (bevraging van de betrokken minister(s), voorstel van resolutie of ordonnantie enzovoort.

Ter herinnering: de werkzaamheden van de commissie kunnen worden geraadpleegd op het platform democratie.brussels

Perscontacten:
Vanessa Despiegelaere ( FR - voorzitterschap): vdespiegelaere@parlement.brussels - 0476 76 37 30
Sandra Noben (NL - voorzitterschap): snoben@parlement.brussels - 0475 29 35 76
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe Betrekkingen) - svangijseghem@parlement.brussels - 0496 0658 22