Logo Parlement Buxellois
Brusselse Commissie voor de Deontologie

 

 

Oproep tot kandidaten voor 10 vacante mandaten :

Met toepassing van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van 14 december 2017 houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie, gewijzigd door de gezamenlijke ordonnantie van 16 mei 2019, dient het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over te gaan tot de benoeming van de 10 leden van de bovenvermelde Commissie. (… vervolg)