Logo Parlement Buxellois
Terug

Het Brussels Parlement huldigt zijn parlementsleden

03/05/2019

Op het einde van de zittingsperiode, zoals dit ook het geval is in de andere assemblees, is het in het Brussels Parlement de gewoonte hulde te brengen aan de parlementsleden die hun parlementair en/of ministerieel mandaat een aantal jaar bekleden.

Deze huldeviering ter ere van de parlementsleden die reeds 20, 25 of 30 jaar in het Brussels Parlement zetelen, werd op donderdag 2 mei 2019 om 18 uur in het halfrond van het Parlement gehouden.

Bij deze gelegenheid werd hulde gebracht aan de parlementsleden Mohamed Azzouzi, Françoise Bertieaux, Benoît Cerexhe, Olivier de Clippele, Julie de Groote, Vincent De Wolf, Christos Doulkeridis, Isabelle Emmery, Marie Nagy en Rudi Vervoort ter gelegenheid van hun 20-jarig parlementair mandaat en aan Michèle Carthé, Corinne De Permentier, Brigitte Grouwels, Dominiek Lootens, Caroline Persoons en Guy Vanhengel voor hun 25-jarig parlementair mandaat.

Finaal bracht Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué hulde aan die parlementsleden die in het Brussels Parlement zetelen sedert 1989, zijn eerste zittingsperiode, zijnde: Bernard Clerfayt, Serge de Patoul, Willem Draps, Didier Gosuin, Evelyne Huytebroeck, Marion Lemesre, Martine Payfa (en hijzelf).

Foto van de jubilarissen, van links naar rechts: Benoît Cerexhe, Serge de Patoul, Guy Vanhengel, Dominiek Lootens, Vincent De Wolf, Marion Lemesre, Charles Picqué, Brigitte Grouwels, Didier Gosuin, Bernard Clerfayt, Isabelle Emmery, Willem Draps, Michèle Carthé, Olivier de Clippele, Caroline Persoons, Evelyne Huytebroeck