Logo Parlement Buxellois
Terug

Het Uitgebreid Bureau komt samen om op opvolging van het parlementaire toezicht op de bijzondere bevoegdheden te organiseren.

26/03/2020

PERSBERICHT – 26 maart 2020

De voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Rachid Madrane, zal, op vrijdag 27 maart 2020 om 10.00 uur, het Uitgebreid Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement samenroepen. Het Uitgebreid Bureau bestaat uit 32 parlementsleden - waaronder de leiders van de erkende fracties – en zal de huidige stand van zaken bespreken en nagaan hoe het parlement de bijzondere bevoegdheden zal blijven opvolgen.

De vergadering zal worden gehouden via videoconferentie, een primeur voor het Brussels Parlement.

Het doel is het Uitgebreid Bureau op de hoogte te brengen van de besluiten betreffende de bijzondere bevoegdheden, die sinds 19 maart door de regering zijn goedgekeurd. Op 19 maart 2020 heeft het parlement, onder bepaalde voorwaarden, de bijzondere bevoegdheden toegekend in het kader van de maatregelen die moeten worden genomen met betrekking tot de Covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan.

De minister-president van de Brusselse regering zal deelnemen aan deze videoconferentie van het Uitgebreid Bureau en zal een update geven van de maatregelen die door de Brusselse regering en door het Verenigd College van de GGC werden genomen. Daarna volgt een gedachtewisseling met de leden van het Uitgebreid Bureau.

Het Uitgebreid Bureau zal vervolgens de praktische organisatie van de opvolging van de bijzondere bevoegdheden door het parlement bespreken.

De toekenning van bijzondere bevoegdheden betekent evenwel niet het einde van de parlementaire werkzaamheden en de democratische controle, die hoofdzakelijk door het Uitgebreid Bureau zal worden gewaarborgd.

Info:
Vanessa Despiegelaere, persattaché Voorzitterschap, vdespiegelaere@parlement.brussels, 0476 76 37 30.