Logo Parlement Buxellois

Transparantie voor de Brusselse volksvertegenwoordigers

 

 

Op 1 december 2017 namen het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie unaniem het voorstel tot wijziging van het reglement aan betreffende het maximumbedrag van de bezoldigingen, de controleprocedure en de transparantie van de openbare en private mandaten, activiteiten en bezoldigingen van de Brusselse volksvertegenwoordigers (doc. nrs. A-546/1 en 2 – 2016/2017 en B-86/1 en 2 – 2016/2017).

De wijziging van het artikel 8, punt 9, van het reglement verliep in twee fasen. In een overgangsfase heeft het Parlement op zijn internetsite de bruto bezoldigingen bekendgemaakt die de Brusselse volksvertegenwoordigers ontvingen als lid van het Parlement en van de Verenigde Vergadering. Deze online publicaties gebeurden op 1 maart 2018 en 1 maart 2019.

Op 26 mei 2019 vonden de regionale verkiezingen plaats voor de vernieuwing van het Parlement. Daarmee kwam meteen een einde aan de overgangsfase en trad een nieuwe bepaling in werking.

Voortaan wordt er een overzicht op de website bekendgemaakt met, voor alle Brusselse volksvertegenwoordigers:

  • de lijst van de beroepsactiviteiten, mandaten en functies die zij het vorige boekjaar hebben uitgeoefend of uitoefenen, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof is toegekend, evenals de bezoldigingen en voordelen van allerlei aard die eruit voortvloeien, en
  • de lijst van alle andere private beroepsactiviteiten die zij tijdens het vorige boekjaar hebben uitgeoefend, met inbegrip van die welke ze uitoefenen in een vennootschap, evenals de bezoldigingen voor die activiteiten die werden ontvangen voor de periode die overeenstemt met het belastingjaar dat de aangifte voorafgaat.

U kunt het overzicht van het vijfde toepassingsjaar 2023 hier raadplegen.