Logo Parlement Buxellois
Terug
Guy Vanhengel

Politieke functie

Eerste ondervoorzitter

Gemeenteraadslid in Evere

Voormalige politieke functies

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (1995 - 2000)

Vice-premier van de federale Regering

Minister van de federale Regering

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Geboorte 10 juni 1958 te Brussel
Commissies Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken
Commissie voor Mobiliteit
Commissie voor de Huisvesting
Commissie voor Binnenlandse Zaken
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling
Commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten
Bureau en Bureau in uitgebreide samenstelling
Commissie belast met de Europese aangelegenheden
Comité voor de follow-up van de wetgeving
Commissie voor de vervolgingen
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Contact Guy Vanhengel
BHP: Onder voorzitterschap – 1005 Brussel
02 241 49 28
guy.vanhengel@skynet.be