Logo Parlement Buxellois
Fouad Ahidar
Politieke functie Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 29 juni 2004 en Eerste Ondervoorzitter sedert 10 juni 2014, Gemeenteraadslid van Jette
Eerste ondervoorzitter van het Parlement
Beroep Zelfstandige
Geboorte 13 oktober 1973 te Mechelen
Diploma's Autodidact, vorming sociaal assistent
Commissies Commissie voor de Huisvesting (voorzitter)
Bureau en Bureau in uitgebreide samenstelling (Plaatsvervanger)
Bijzondere commissie over de DBDMH (ondervoorzitter)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (vast lid)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (vast lid)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (vast lid)
Commissie voor de Sociale Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor de Infrastructuur (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling (plaatsvervanger)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervanger)
Bijzondere commissie voor het onderzoek naar de staat van de Brusselse tunnels (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 181 412,58 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 123 532,62 € bruto
  Vergoeding als eerste ondervoorzitter : 42 558,78 € bruto
  Vergoeding voor bijzondere functies bij het Brussels Parlement (eerste ondervoorzitter) : 15 321,18 € bruto
Contact Fouad Ahidar

BHP – sp.a fractie
1005 Brussel

fouad.ahidar@parlement.brussels
www.fouadahidar.be/