Logo Parlement Buxellois
Els Ampe
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 29 juni 2004,

Schepen van de Stad Brussel sedert december 2012

Voorzitster van de Open Vld-fractie

Voormalige politieke functies

Gemeenteraadslid Stad Brussel (2006-2012)

Beroep Volksvertegenwoordiger
Geboorte 18 januari 1979 te Oostende
Diploma's Burgerlijk ingenieur bouwkunde (VUB, 2002), Master en gestion intégrée (ULB, 2002)
Commissies Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling (vast lid)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (vast lid)
Bijzondere commissie voor het onderzoek naar de staat van de Brusselse tunnels (vast lid)
Commissie voor de Infrastructuur (plaatsvervangster)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervangster)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervangster)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2018 146 163,10 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 125 429,68 € bruto
  Vergoeding voor bijzondere functies bij het Brussels Parlement (fractievoorzitster) : 20 733,42 € bruto
Contact Els Ampe

BHP – Open VLD-fractie
1005 Brussel

info@elsampe.be
www.elsampe.be/