Logo Parlement Buxellois
Françoise Bertieaux
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 15 juli 1999, als opvolger die zitting heeft en sedert 5 oktober 2001 als vast lid
Lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
OCMW-voorzitter van Etterbeek

Voormalige politieke functies

Gewezen provincieraadslid van Brabant, gewezen Schepen van Etterbeek

Beroep Beheerder en master-assistent aan de EPHEC (met politiek verlof)
Geboorte 17 september 1958 te Ukkel
Diploma's Licentie in de Rechten (UCL, 1981), diploma Marketing (Saint-Louis, 1982), Licentie 'études théâtrales' (UCL, 1982)
Commissies Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (vast lid)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (vast lid)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (vast lid)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervangster)
Onderzoekscommissie met betrekking tot het beheer van Samusocial (plaatsvervangster)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 149 408,10 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 111 119,16 € bruto
  Vergoeding voor bijzondere functies bij het Brussels Parlement (secretaris) : 12 256,86 € bruto
  Forfait voor kosten en lasten toegekend door het Parlement van de Franse Gemeenschap : 12 413,52 € bruto
  Vergoeding voor bijzondere functies bij het Parlement van de Franse Gemeenschap : 13 618,56 € bruto
Contact Françoise Bertieaux

Gérardstraat 128
1040 Brussel

f.bertieaux@mr-pcf.be
www.francoisebertieaux.be/