Logo Parlement Buxellois
Christos Doulkeridis
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Voormalige politieke functies

Gewezen Voorzitter van het PFB (2004-2009)
Gewezen Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (2009-2014)

Geboorte 6 maart 1968 te Brussel
Diploma's Hoger middelbaar onderwijs
Commissies Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (voorzitter)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor de Huisvesting (plaatsvervanger)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 123 532,68 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 111 119,16 € bruto
  Forfait voor kosten en lasten toegekend door het Parlement van de Franse Gemeenschap : 12 413,52 € bruto
Contact Christos Doulkeridis

BHP
Ecolo-fractie
1005 Brussel

christos@doulkeridis.be
www.doulkeridis.be