Logo Parlement Buxellois
Christos Doulkeridis
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Voormalige politieke functies

Gewezen Voorzitter van het PFB (2004-2009)
Gewezen Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (2009-2014)

Geboorte 6 maart 1968 te Brussel
Diplomas Hoger middelbaar onderwijs
Commissies Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (Plaatsvervanger)
Commissie voor de Huisvesting (Plaatsvervanger)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (Plaatsvervanger)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (Voorzitter)
Contact Christos Doulkeridis

BHP
Ecolo-fractie
1005 Brussel

christos@doulkeridis.be
www.doulkeridis.be