Logo Parlement Buxellois
Hannelore Goeman
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 27 mei 2016.

Voormalige politieke functies

Fractiesecretaris sp.a in het Brussels parlement

Geboorte Geboren op 23 november 1984 in Leuven
Diploma's Master in de Moderne Geschiedenis (KULeuven) MPhil in Contemporary European Studies (University of Cambridge) Doctoraat in de Politieke Wetenschappen (VUB)
Commissies Commissie voor de Gezondheid (vast lid)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervangster)
Commissie voor de Huisvesting (plaatsvervangster)
Commissie voor de Sociale Zaken (plaatsvervangster)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (plaatsvervangster)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervangster)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervangster)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2018 135 796,30 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 125 429,68 € bruto
  Vergoeding voor bijzondere functies bij de Raad voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (fractievoorzitster) : 10 366,62 € bruto
Contact Hannelore Goeman

BHP – sp.a-fractie – 1005 Brussel