Logo Parlement Buxellois
Guy Vanhengel
Politieke functie

Eerste ondervoorzitter van het Parlement

Voormalige politieke functies

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (1995 – 2000)

Vice-premier van de federale Regering

Minister van de federale Regering

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Geboorte 10 juni 1958 te Brussel
Commissies Commissie voor Binnenlandse Zaken (voorzitter)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (ondervoorzitter)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (vast lid)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (vast lid)
Commissie voor Mobiliteit (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Commissie voor de Huisvesting (plaatsvervanger)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Contact Guy Vanhengel

BHP: Onder voorzitterschap – 1005 Brussel
02 241 49 28

guy.vanhengel@skynet.be