Logo Parlement Buxellois
Sadik Köksal
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 2019

Schepen van Schaarbeek

Voormalige politieke functies

Gemeenteraadslid

Politieraadslid

Gedelegeerd bestuurder van Vivaqua

Geboorte 10 juni 1968 (Turkije)
Diploma's Bachelor in het toerisme en recreatiemanagement
Commissies Commissie voor Binnenlandse Zaken (ondervoorzitter)
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervanger)
Commissie voor de begroting en rekening van het Parlement (plaatsvervanger)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (plaatsvervanger)
Commissie voor de Algemene Bicommunautaire Zaken (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Contact Sadik Köksal

BHP – Défi fractie
1005 Brussel

sadik.koksal@parlement.brussels