Logo Parlement Buxellois
Michaël Vossaert
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 20 juli 2017

Geboorte 7 juni 1986 te Brussel
Diploma's Bachelier en sciences politiques (ULB) Master en Administration Publique (ULB)
Commissies Commissie voor de Gezondheid (vast lid)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor de Huisvesting (plaatsvervanger)
Commissie voor de Infrastructuur (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 48 492,45 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 48 492,45 € bruto
Contact Michaël Vossaert

Sonatinestraat 91 – 1080 Brussel

mvossaert@defi.eu