Logo Parlement Buxellois
David Weytsman
Politieke functie

Lid van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement sedert 9 februari 2018
Gemeenteraadslid van de Stad Brussel

Voormalige politieke functies

Gewezen Schepen van de Stad
Brussel

Geboorte 14 juli 1981 te Brussel
Diploma's Master in de Europese Economie en handelsingenieur
Commissies Commissie voor Leefmilieu en de Energie (vast lid)
Commissie voor de begroting en rekening van het Parlement (vast lid)
Bijzondere commissie over de DBDMH (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor de Sociale Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor de Infrastructuur (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2018 98 712,01 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 98 712,01 € bruto
Contact David Weytsman

Philippe Le Bon straat 20 – 1000 Brussel

david.weytsman@gmail.com