Logo Parlement Buxellois

Vacatures

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig Gewest. Het beschikt over eigen instellingen en bevoegdheden. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor het welzijn van eenieder.

Demi-cercle

Heeft u interesse in een vacante betrekking binnen het Brussels Parlement of een oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling en wenst u bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk project. 

Vacante betrekkingen binnen het Brussels Parlement

  • Vergelijkende wervingsexamens voor de functie van secretaris (M/V/X) – (FR)

Download hier het reglement van het vergelijkend wervingsexamen en het aanvraagformulier voor secretaris.

Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatie naar jobs@parlement.brussels – met vermelding “Secretary 2021 (FR)” uiterlijk tegen 30 november 2021. Om geldig te kunnen solliciteren, moet u uw diploma, uw cv, uw sollicitatiebrief EN het standaardformulier toesturen.

Oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling

  • Stedenbouwkundig College – Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kandidaten voordragen met het oog op de aanwijzing van vijf leden van het Stedenbouwkundig College. Download hier de oproep tot kandidaten.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: cvanloo@parlement.brussels.

De kandidaturen dienen uiterlijk maandag 15 november 2021 om 12 uur ingediend te worden.

  • Brusselse Controlecommissie (BCC) – Oproep tot kandidaten voor een informaticus

Op 6 januari 2020 heeft het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement beslist om een oproep tot kandidaten te doen ter vervanging van de ontslagnemende leden van de Brusselse Controlecommissie. Download hier de oproep tot kandidaten.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: mcornelissen@parlement.brussels.

De kandidaturen dienen uiterlijk maandag 15 november 2021 om 12 uur ingediend te worden.