Logo Parlement Buxellois

De aanwervingen

 

 

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig Gewest. Dat was een echte ommekeer in het beheer van het Gewest aangezien het sindsdien over eigen instellingen en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor het welzijn van eenieder. Wij bieden u de mogelijkheid om bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk project. 

Het Brussels Parlement wil zijn diensten versterken met gemotiveerde, dynamische en toegewijde medewerkers.

Vacature(s):

  • Oproep tot kandidaten voor de functie van Brussels(e) ombudsman / ombudsvrouw  

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie werven aan een ombudsman/ombudsvrouw.
Vindt hier de functie beschrijving, candidatuurstelling en selectie procedure).
De kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 31 maart 2020 ingediend te worden.

Vragen? Neem contact op met de heer Jean-Luc Robert, bestuursdirecteur: jlrobert@parlement.brussels

 

 

 

 

Het Brussels Parlement is gesloten sinds donderdag 19 maart vanaf 16 uur.

De parlementaire werkzaamheden en alle andere activiteiten van het Parlement zijn opgeschort tot en met 5 april. 

De gebouwen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Volg de instructies i.v.m. het Coronavirus nauwgezet op en zorg goed voor jezelf en voor elkaar !