Logo Parlement Buxellois

Vacatures

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig Gewest. Het beschikt over eigen instellingen en bevoegdheden. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor het welzijn van eenieder.

 
Demi-cercle

Heeft u interesse in een vacante betrekking binnen het Brussels Parlement of een oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling en wenst u bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk project, raadpleeg dan onze vacatures en stel jezelf kandidaat.

 

Vacante betrekkingen binnen het Brussels Parlement

Algemeen examenreglement hier te raadplegen

  • Directeur Personeel en Financiën (functie van de Nederlandse taalrol in de graad van bestuursdirecteur)

De directeur “Personeel en Financiën” bij het Brussels Parlement staat aan het hoofd van de directie “Personeel en Financiën” en staat in voor de goede werking ervan onder het toezicht van de griffier/secretaris-generaal. Hij bekleedt de administratieve graad van bestuursdirecteur (rang A.5).

Vind hier het bijzonder examenreglement voor het vergelijkend wervingsexamen en het examenprogramma voor de functie van directeur “Personeel en Financiën”.

De kandidaatstellingen moeten uitsluitend via de griffie (griffie@parlement.brussels) en uiterlijk tegen 30 september 2023 ingediend worden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij mevr. Séverine Vandemeersche, juridische dienst :.02 549 63 85 – examens@parlement.brussels.

 

  • Adjunct-adviseur gebouwenbeheerder niveau A (Franse taalrol) (m/v/x)

Vind hier het bijzonder examenreglement voor het vergelijkend wervingsexamenhet examenprogramma et de oproep tot kanditaten voor de functie van Adjunct-adviseur gebouwenbeheerde. 

De kandidaatstellingen moeten via de griffie (griffie@parlement.brusselsmet alle nodige documenten, aangegeven in de oproep tot kandidatenin bijlage van de mail uiterlijk op 15 oktober 2023 ingediend worden.”

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij mevr. Séverine Vandemeersche, juridische dienst :.02 549 63 85 – examens@parlement.brussels.

 

  • Assistent boekhouding (niveau B1-Bachelor) (Nederlandse taalrol) (m/v/x)

Vind hier het bijzonder examenreglement voor het vergelijkend wervingsexamen en het examenprogramma voor de functie van boekhouder. 

De kandidaatstellingen moeten via de griffie (griffie@parlement.brussels met alle nodige documenten, aangegeven in het examenreglement, in bijlage van de mail) of via het online formulier uiterlijk op 30 september 2023 ingediend worden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij mevr. Sophie Pêtre, diensthoofd / HR‑beheerder : 02 549 63 38 en mevr. Alice Ledent, adjunct-adviseur bij de dienst Human ressources : 02 549 63 36.

 

  • Technicus audiovisueel beheer en helpdesk IT (Niveau B2) (Franse taalrol) (m/v/x)

Vind hier het examenreglement voor deze functie evenals de selectieprocedure en het examenprogramma voor de functie van technicus audiovisueel beheer en helpdesk IT. 

De kandidaatstellingen moeten via de griffie (griffie@parlement.brussels met alle nodige documenten, aangegeven in het examenreglementin bijlage van de mail) of via het online formulier uiterlijk op 15 oktober 2023 ingediend worden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij mevr. Sophie Pêtre, diensthoofd Human Resources: 02 549 63 38 – jobs@parlement.brussels.

Oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling

  • Oproep tot kandidaten : Stedenbouwkundig College 

Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zes vacante mandaten voor het Stedenbouwkundig College. Download hier de oproep tot kandidaten.

De personen die zich kandidaat wensen te stellen, kunnen een aangetekende brief naar het volgende adres sturen:

Brussels Hoofdstedelijk Parlement
De heer Rachid MADRANE – Voorzitter
1005 Brussel

of tijdens de kantooruren ingediend te worden tegen ontvangstbewijs op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement indienen (Eikstraat 22, 1000 Brussel).

De kandidaturen dienen uiterlijk maandag 2 oktober 2023 om 12 uur ingediend te worden.

Stage binnen het Brussels Parlement

Op dit moment zijn er geen vacature stage