Logo Parlement Buxellois

De aanwervingen

 

 

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig Gewest. Dat was een echte ommekeer in het beheer van het Gewest aangezien het sindsdien over eigen instellingen en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor het welzijn van eenieder.

Technisch assistent – Beheer van de gebouwen (contract onbepaalde duur) - (M/V)

Met het oog op  de versterking van het team, is het Brussels Parlement op zoek naar  een  “ Technisch assistent – Beheer van de gebouwen” voor de directie Infrastructuur en Logistiek. Titularis van  een diploma bachelor/ gegradueerde in de bouw of electromechanica als technisch deskundige,  voert u op autonome wijze een aantal opdrachten uit die te maken hebben met het beheer van de infrastructuur en van de logistiek van de gebouwen van het Brussels Parlement. U staat ook in voor de follow‐up van de verwezenlijking ervan of u ondersteunt de verwezenlijking ervan door uw aanbevelingen aan de gebouwenbeheerder.

Uw opdrachten

 • als technisch deskundige, voert u op autonome wijze een aantal opdrachten uit die te maken hebben met het beheer van de infrastructuur en van de logistiek van de gebouwen van het Brussels Parlement. U staat ook in voor de follow-up van de verwezenlijking ervan of u ondersteunt de verwezenlijking ervan door uw aanbevelingen aan de gebouwenbeheerder.

Uw taken en verantwoordelijkheden

 • u zorgt voor een permanente update van de plannen op AutoCAD, naargelang de uitgevoerde werken en de verhuizingen;
 • u stelt de plannen op voor de bijzondere bestekken;
 • u zorgt voor een update van de bestaande plannen en dossiers naargelang de werken en de wijzigingen na ingrepen;
 • u helpt mee aan het opstellen van de technische clausules voor de bijzondere bestekken, in overleg met de verantwoordelijke van de dienst;
 • u maakt op de werf een overzicht van de bestaande installaties en van de ontworpen nieuwe installaties en u staat in voor de controle van de vooruitgang van de werken;
 • u reorganiseert de veiligheidsdatabank door een herindeling van de categorieën van personen die recht hebben op een badge en een afstandsbediening.

Uw profiel

 • u bent houder van een diploma bachelor/gegradueerde in de bouw en elektromechanica;
 • u hebt ervaring inzake overheidsopdrachten; follow-up van bouwwerven is een pluspunt;
 • u beheerst de volgende informaticatools: MS Office suite en Autocad;
 • u heeft een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en van het Frans;
 • u beschikt over een grote zin voor organisatie en bent oplossingsgericht;
 • u werkt autonoom maar geeft toch blijk van teamspirit.

Ons aanbod

 • wij bieden u de mogelijkheid om bij te dragen tot een ambitieus maatschappelijk project;
 • u wordt voor onbepaalde duur aangesteld als tijdelijk personeelslid van het Brussels Parlement en geniet een goede verloning in een stabiele werkomgeving;
 • u geniet de loonschaal van assistent (beginwedde ± 3.400 euro bruto/maand);
 • afhankelijk van uw beroepsanciënniteit (in de privé- of overheidssector), kan een bijkomende bonus worden toegekend (van maximum 6 jaar voor beroepservaring in de privésector).

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Valentine Gilbert (02 549 62 41).

Geïnteresseerd?

Stuur, uiterlijk op 30 september, uw cv en uw motivatiebrief naar het volgende adres (met vermelding “BP 2019‑011”): jobs@parlement.brussels