Logo Parlement Buxellois

Full tekst-zoeken in de parlementaire stukken

Woord(en) en/of nummer(s)
 Algemeen:
 • lettertekens met of zonder accent worden gelijkgesteld (é = è = ê = e)
 • “lege woorden” (niet-geïndexeerde want te algemene zoekwoorden) worden niet in aanmerking genomen
 • elke zoekopdracht wordt beperkt tot 60 seconden en 500 resultaten
 Eenvoudige zoekopdrachten::
 • meerdere woorden (bv. Brussels Parlement): zoekt naar ieder woord
 • documentnummer (bv. A-1/1, B-1/1): zoekt naar documentnummer
 • “exacte woordcombinatie” – uitdrukking tussen aanhalingstekens (bv. “Brussels Parlement”): zoeken naar hetgeen tussen aanhalingstekens staat, d.w.z. alle woorden in die volgorde
 Booleaanse operatoren:
 • & - logische ‘EN’ (bv. Brussels & Parlement): beide woorden moeten in het document voorkomen
 • | - logische ‘OF’ (bv. Brussels | Parlement): een van de twee woorden moet in het document voorkomen
 • ~ - logische ‘NIET’ (bv. ~ Parlement): het woord mag niet in het document voorkomen
 • meerdere exacte woordcombinaties kunnen worden gecombineerd met booleaanse operatoren
 Booleaanse combinaties:
 • ( ) - haakjes om logische uitdrukkingen te groeperen: vb. Brussels & (Parlement | Gewest)
 • andere voorbeelden:
  • (Brussels | Brusselse) & (Parlement | “Hoofdstedelijke Raad”)
  • Brussels ~ (Parlement | Gewest)
Zittingsperiode
Type document
Zoekmodus
Normale zoekmodus: geen uitbreiding van de zoekopdracht
Uitgebreide zoekmodus: de zoekopdracht wordt uitgebreid
 • het ene of het andere woord,
 • het begin van de woorden,
 • aanhalingstekens worden niet in aanmerking genomen
Bijvoorbeeld:,
 • “groep” start een zoekopdracht naar groep,groeperen, enz.
 • “Brussels Parlement” start een zoekopdracht naar zowel “Brussels” als “Parlement”
Algemeen:
 • lettertekens met of zonder accent worden gelijkgesteld (é = è = ê = e)
 • “lege woorden” (niet-geïndexeerde want te algemene zoekwoorden) worden niet in aanmerking genomen
 • elke zoekopdracht wordt beperkt tot 60 seconden en 500 resultaten

Eenvoudige zoekopdrachten::
 • meerdere woorden (bv. Brussels Parlement): zoekt naar ieder woord
 • documentnummer (bv. A-1/1, B-1/1): zoekt naar documentnummer
 • “exacte woordcombinatie” – uitdrukking tussen aanhalingstekens (bv. “Brussels Parlement”): zoeken naar hetgeen tussen aanhalingstekens staat, d.w.z. alle woorden in die volgorde

Booleaanse operatoren:
 • & - logische ‘EN’ (bv. Brussels & Parlement): beide woorden moeten in het document voorkomen
 • | - logische ‘OF’ (bv. Brussels | Parlement): een van de twee woorden moet in het document voorkomen
 • ~ - logische ‘NIET’ (bv. ~ Parlement): het woord mag niet in het document voorkomen
 • meerdere exacte woordcombinaties kunnen worden gecombineerd met booleaanse operatoren

Booleaanse combinaties:
 • ( ) - haakjes om logische uitdrukkingen te groeperen: vb. Brussels & (Parlement | Gewest)
 • andere voorbeelden:
  • (Brussels | Brusselse) & (Parlement | “Hoofdstedelijke Raad”)
  • Brussels ~ (Parlement | Gewest)