Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-117/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-117/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Europese partners
Verdragen en samenwerkingsakkorden
Internationale partners
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 06/07/2018 Datum van bekrachtiging: 19/07/2018 Datum publicatie: 07/09/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/04/2018 Indiening Verenigd College B-117/1-17/18 
13/06/2018 Aanwijzing van de rapporteur Michaël Vossaert  
13/06/2018 Algemene bespreking in commissie  
13/06/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/06/2018 Stemmingen in commissie  
13/06/2018 Aangenomen in commissie  
13/06/2018 Schriftelijk verslag Michaël Vossaert B-117/2-17/18 
06/07/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  9
06/07/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  9
06/07/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  30
06/07/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  30
07/09/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur