Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-143/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-143/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie tot instemming met : het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van s Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 22/05/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/12/2018 Indiening Verenigd College B-143/1-18/19 
18/01/2019 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 12 (18/19)  5
27/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Sevket Temiz  
27/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
27/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/02/2019 Stemmingen in commissie  
27/02/2019 Aangenomen in commissie  
27/02/2019 Schriftelijk verslag Sevket Temiz B-143/2-18/19 
22/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (18/19)  24
22/03/2019 Tussenkomst Sevket Temiz V.V. 18 (18/19)  25
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (18/19)  25
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (18/19)  23
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (18/19)  24
22/05/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur