Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-172/1-18/19

B-172/1-18/19 Ontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 07/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/04/2019 Indiening Regering B-172/1-18/19 
05/04/2019 verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 20 (18/19)  8
23/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Jef Van Damme  
23/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
23/04/2019 Stemmingen in commissie  
23/04/2019 Aangenomen in commissie  
23/04/2019 Schriftelijk verslag Jef Van Damme B-172/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  32
30/04/2019 Amendement(en) na verslag Emin Özkara, Zahoor Ellahi Manzoor, Mohamed Azzouzi, Zoé Genot, Bruno De Lille, Vincent De Wolf B-172/3-18/19 
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  10
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  10
07/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur