Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-93/1-99/00

Kruispuntbank van de wetgeving
A-93/1-99/00 Voorstel van ordonnantie tot oprichting van de adviesraad van de huurders in de OVM's. Nieuwe titel : Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting.
 
Indiener: Vervoort Rudi
Rubriek(en):
Huurders en eigenaars
 
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00
Datum stemming: 22/12/2000 Datum van bekrachtiging: 22/12/2000 Datum publicatie: 21/07/2001
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/03/2000 Indiening Rudi Vervoort A-93/1-99/00 
28/04/2000 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (99/00) 
28/04/2000 Verwijzing naar commissie 4 (Huisvesting) V.V. 22 (99/00) 
13/06/2000 Bespreking uitgesteld of verdaagd  
20/06/2000 Aanwijzing van de rapporteur Françoise Schepmans  
20/06/2000 Algemene bespreking in commissie  
24/10/2000 Aanwijzing van een corapporteur Michèle Carthé  
24/10/2000 Algemene bespreking in commissie  
07/11/2000 Algemene bespreking in commissie  
21/11/2000 Algemene bespreking in commissie  
05/12/2000 Algemene bespreking in commissie  
05/12/2000 Amendement(en) in commissie  
05/12/2000 Stemmingen in commissie  
12/12/2000 Amendement(en) in commissie  
12/12/2000 Stemmingen in commissie  
12/12/2000 Aangenomen in commissie  
13/12/2000 Schriftelijk verslag Michèle Carthé, Françoise Schepmans A-93/2-00/01 
15/12/2000 Goedkeuring van het verslag  
22/12/2000 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (00/01)  449
22/12/2000 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 15 (00/01)  457
22/12/2000 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (00/01)  471
22/12/2000 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 15 (00/01)  471
21/07/2001 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur