Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-461/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-461/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het daarbij horende Protocol, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Gewestelijke belastingen en heffingen (algemeen)
Externe betrekkingen
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 02/06/2017 Datum van bekrachtiging: 23/06/2017 Datum publicatie: 06/07/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/01/2017 Indiening Regering A-461/1-16/17 
03/02/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 18 (16/17)  15
15/05/2017 Aanwijzing van de rapporteur Stefan Cornelis  
15/05/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
15/05/2017 Stemmingen in commissie  
15/05/2017 Aangenomen in commissie  
15/05/2017 Schriftelijk verslag Stefan Cornelis A-461/2-16/17 
02/06/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  38
02/06/2017 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 30 (16/17)  42
02/06/2017 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 30 (16/17)  44
02/06/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  52
02/06/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  61
02/06/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  62
06/07/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur