Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-281/1-11/12

Kruispuntbank van de wetgeving
A-281/1-11/12 Voorstel van ordonnantie tot invoering van een boete voor laattijdige betaling van de premies en de subsidies voor particulieren en tot vaststelling van een maximumtermijn voor de betaling bij gebrek aan normen.
 
Indiener: Schepmans Françoise
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/05/2012 Indiening Françoise Schepmans, Gaëtan Van Goidsenhoven A-281/1-11/12 
20/07/2012 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 31 (11/12)  16
20/07/2012 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 31 (11/12)  17