Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-447/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-447/1-12/13 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Indiener: El Khannouss Ahmed
Özkara Emin
Pinxteren Arnaud
Ampe Els
De Pauw Brigitte
Van den Brandt Elke
Rubriek(en): Waterbeleid
Produktie en distributie van water
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 10/01/2014 Datum van bekrachtiging: 30/01/2014 Datum publicatie: 06/03/2014
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/08/2013 Indiening Ahmed El Khannouss, Emin Özkara, Arnaud Pinxteren, Els Ampe, Brigitte De Pauw, Elke Van den Brandt A-447/1-12/13 
29/11/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 6 (13/14)  15
29/11/2013 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 6 (13/14)  15
10/12/2013 Aanwijzing van de rapporteur Arnaud Pinxteren  
10/12/2013 Algemene bespreking in commissie  
17/12/2013 Aanwijzing van de rapporteur Ahmed Mouhssin  
17/12/2013 Algemene bespreking in commissie  
17/12/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
17/12/2013 Stemmingen in commissie  
13/12/2013 Aangenomen in commissie  
17/12/2013 Schriftelijk verslag Ahmed Mouhssin A-447/2-12/13 
10/01/2014 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (13/14)  53
10/01/2014 Tussenkomst Ahmed Mouhssin V.V. 11 (13/14)  54
10/01/2014 Tussenkomst Els Ampe V.V. 11 (13/14)  55
10/01/2014 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 11 (13/14)  57
10/01/2014 Tussenkomst Ahmed El Khannouss V.V. 11 (13/14)  58
10/01/2014 Tussenkomst Emin Özkara V.V. 11 (13/14)  58
10/01/2014 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 11 (13/14)  59
10/01/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 12 (13/14)  34
10/01/2014 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 12 (13/14)  35
06/03/2014 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur