Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-25/1-G.Z. 2014

Kruispuntbank van de wetgeving
A-25/1-G.Z. 2014 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, tot invoering van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten.
 
Indiener: Lootens-Stael Dominiek
Rubriek(en): Dierenwelzijn
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: SO14
Datum stemming: 18/03/2016 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
01/10/2014 Indiening Dominiek Lootens-Stael A-25/1-G.Z. 2014 
28/11/2014 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (14/15)  13
28/11/2014 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 9 (14/15)  13
27/10/2015 Bespreking uitgesteld  
01/03/2016 Aanwijzing van de rapporteur Els Ampe  
01/03/2016 Algemene bespreking in commissie  
01/03/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/03/2016 Stemmingen in commissie  
01/03/2016 Verworpen in Commissie  
01/03/2016 Schriftelijk verslag Els Ampe A-25/2-15/16 
18/03/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (15/16)  47
18/03/2016 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 28 (15/16)  47
18/03/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 29 (15/16)  42
18/03/2016 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 29 (15/16)  42