Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier 

Voorstel van aanpassing van de begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2014 - Voorstel van de begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2015 - Verslag uitgebracht namens de Commissie voor de Financiën en de Algemene zaken belast met de Begroting, de Externe betrekkingen, de ontwikkelingssamenwerking, het Openbaar ambt en het Wetenschappelijk onderzoek.
 
Indiener: Ouriaghli Mohamed
Rubriek(en): Begroting en financiën
Parlement
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 12/12/2014 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
01/12/2014 Aanwijzing van de rapporteur Mohamed Ouriaghli  
01/12/2014 Stemmingen in commissie  
01/12/2014 Aangenomen in commissie  
01/12/2014 Schriftelijk verslag Mohamed Ouriaghli A-66/1-14/15 
12/12/2014 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (14/15)  42
12/12/2014 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 13 (14/15)  43
12/12/2014 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 13 (14/15)  45
12/12/2014 Tussenkomst Michaël Verbauwhede V.V. 13 (14/15)  46
12/12/2014 Tussenkomst Mathilde El Bakri V.V. 13 (14/15)  47
12/12/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (14/15)  82
12/12/2014 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (14/15)  82