Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-758/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-758/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 03/05/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/12/2018 Indiening Regering A-758/1-18/19 
07/12/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 10 (18/19)  9
12/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
12/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
12/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
12/02/2019 Stemmingen in commissie  
12/02/2019 Aangenomen in commissie  
12/02/2019 Schriftelijk verslag Eric Bott A-758/2-18/19 
22/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  22
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  22
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  39
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  39
03/05/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur