Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-795/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-795/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 28/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/02/2019 Indiening Regering A-795/1-18/19 
15/02/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 18 (18/19)  6
02/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur David Weytsman  
02/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
02/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/04/2019 Stemmingen in commissie  
02/04/2019 Aangenomen in commissie  
02/04/2019 Schriftelijk verslag David Weytsman A-795/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  47
29/04/2019 Tussenkomst David Weytsman V.V. 25 (18/19)  48
29/04/2019 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 25 (18/19)  48
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  49
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  29
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  29
28/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur