Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-138/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-138/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/06/2020 Datum van bekrachtiging: 02/07/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/01/2020 Indiening Regering A-138/1-19/20 
07/02/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 15 (19/20)  13
03/06/2020 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
03/06/2020 Algemene bespreking in commissie  
03/06/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/06/2020 Stemmingen in commissie  
03/06/2020 Aangenomen in commissie  
03/06/2020 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski A-138/2-19/20 
19/06/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 24 (19/20)  29
19/06/2020 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 24 (19/20)  29
19/06/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 24 (19/20)  30
19/06/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 25 (19/20)  51
19/06/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 25 (19/20)  52
09/07/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur