Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-186/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-186/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 17/07/2020 Datum van bekrachtiging: 17/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/05/2020 Indiening Regering A-186/1-19/20 
05/06/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (19/20)  11
01/07/2020 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
01/07/2020 Algemene bespreking in commissie  
01/07/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/07/2020 Stemmingen in commissie  
01/07/2020 Aangenomen in commissie  
01/07/2020 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski A-186/2-19/20 
16/07/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (19/20)  39
16/07/2020 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 28 (19/20)  40
16/07/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 28 (19/20)  42
16/07/2020 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 28 (19/20)  42
16/07/2020 Tussenkomst Caroline De Bock V.V. 28 (19/20)  43
16/07/2020 Tussenkomst Tristan Roberti V.V. 28 (19/20)  43
16/07/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 28 (19/20)  46
17/07/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (19/20)  22
17/07/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (19/20)  22
16/09/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur