Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-419/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-419/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 december 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: 27/01/2022 Datum publicatie: 05/04/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/09/2021 Indiening Regering A-419/1-21/22 
08/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 3 (21/22)  3
01/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
01/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
01/12/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/12/2021 Stemmingen in commissie  
01/12/2021 Aangenomen in commissie  
01/12/2021 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski A-419/2-21/22 
21/01/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  2
21/01/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  3
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  50
21/01/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  51
05/04/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur