Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-580/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-580/1-17/18 Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende in elke gemeente een schepenambt te schrappen door de OCMW-voorzitter in de colleges op te nemen.
 
Indiener: de Clippele Olivier
d'Ursel Anne-Charlotte
De Wolf Vincent
Draps Willem
Rubriek(en): Lokale besturen
Gemeenten
Mandatarissen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/10/2017 Indiening Olivier de Clippele, Anne-Charlotte d'Ursel, Vincent De Wolf, Willem Draps A-580/1-17/18 
02/03/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 24 (17/18)  17
02/03/2018 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 24 (17/18)  18