Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-726/1-17/18

A-726/1-17/18 Voorstel van resolutie ter voorkoming van de impact van hormoonverstoorders op de menselijke gezondheid en het milieu.
 
Indiener: Plovie Magali
Pinxteren Arnaud
Maes Annemie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/09/2018 Indiening Magali Plovie, Arnaud Pinxteren, Annemie Maes A-726/1-17/18 
23/11/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (18/19)  11
23/11/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 8 (18/19)  11
26/02/2019 Bespreking uitgesteld  
26/03/2019 Bespreking uitgesteld  
04/04/2019 Door zijn auteur ingetrokken