Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-803/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-803/1-18/19 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
 
Indiener: Van den Driessche Johan
Dhaene Liesbet
Van Achter Cieltje
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/02/2019 Indiening Johan Van den Driessche, Liesbet Dhaene, Cieltje Van Achter A-803/1-18/19 
22/03/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 21 (18/19)  12
22/03/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 21 (18/19)  12
05/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
25/05/2019 Nietig