Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-769/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-769/1-18/19 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en tot opheffing van de wet van 12 november 1997 wat betreft de Brusselse gemeentelijke overheden.
 
Indiener: Genot Zoé
De Lille Bruno
De Wolf Vincent
De Bock Emmanuel
Van Achter Cieltje
du Bus de Warnaffe André
De Smedt Françoise
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/01/2019 Indiening Zoé Genot, Bruno De Lille, Vincent De Wolf, Emmanuel De Bock, Cieltje Van Achter, André du Bus de Warnaffe, Françoise De Smedt A-769/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  18
05/04/2019 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 23 (18/19)  18
23/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
23/04/2019 Zonder doel geworden in commissie  
23/04/2019 Schriftelijk verslag Jef Van Damme A-769/2-18/19 
29/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  44
29/04/2019 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (18/19)  45
29/04/2019 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 26 (18/19)  48
29/04/2019 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 26 (18/19)  50
29/04/2019 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 26 (18/19)  52
29/04/2019 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 26 (18/19)  55
29/04/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 26 (18/19)  57
29/04/2019 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 26 (18/19)  58
29/04/2019 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 26 (18/19)  60
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  45
30/04/2019 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  55