Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-66/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-66/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot invoering van BruChallenge, het gewestelijk systeem van prijswedstrijden ter beloning van innoverende oplossingen voor gewestelijke en gemeentelijke organen.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Bertrand Alexia
Weytsman David
Leisterh David
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 07/02/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand, David Weytsman, David Leisterh, Aurélie Czekalski A-66/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  13
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  13
27/01/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
27/01/2020 Algemene bespreking in commissie  
27/01/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/01/2020 Stemmingen in commissie  
27/01/2020 Verworpen in Commissie  
27/01/2020 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-66/2-19/20 
07/02/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (19/20)  23
07/02/2020 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 15 (19/20)  23
07/02/2020 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 15 (19/20)  25
07/02/2020 Tussenkomst John Pitseys V.V. 15 (19/20)  27
07/02/2020 Tussenkomst Luc Vancauwenberge V.V. 15 (19/20)  29
07/02/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 15 (19/20)  30
07/02/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 15 (19/20)  31
07/02/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 15 (19/20)  33
07/02/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (19/20)  62
07/02/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 15 (19/20)  63