Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-170/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-170/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Bertrand Alexia
Weytsman David
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/04/2020 Indiening Vincent De Wolf, Alexia Bertrand, David Weytsman, Aurélie Czekalski A-170/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (19/20)  60
05/06/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (19/20)  60