Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-282/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-282/1-20/21 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
 
Indiener: Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2020 Indiening Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten A-282/1-20/21 
05/03/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (20/21)  1
05/03/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 23 (20/21)  1