Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-71/1-19/20

A-71/1-19/20 Voorstel van resolutie tot oprichting van een databank over eigenaars die hun huisdieren mishandelen en van een bijzondere politie voor dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Dufourny Dominique
Czekalski Aurélie
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/06/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Dominique Dufourny, Aurélie Czekalski, Geoffroy Coomans de Brachène A-71/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  15
29/11/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 8 (19/20)  15
03/06/2020 Aanwijzing van de rapporteur Leila Agic  
03/06/2020 Algemene bespreking in commissie  
03/06/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
03/06/2020 Stemmingen in commissie  
03/06/2020 Verworpen in Commissie  
03/06/2020 Schriftelijk verslag Leila Agic A-71/2-19/20  ie.
19/06/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 24 (19/20)  31
19/06/2020 Tussenkomst Leila Agic V.V. 24 (19/20)  31
19/06/2020 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 24 (19/20)  33
19/06/2020 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 24 (19/20)  34
19/06/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 24 (19/20)  36
19/06/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 24 (19/20)  36
19/06/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 24 (19/20)  37
19/06/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 25 (19/20)  52
19/06/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 25 (19/20)  52