Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-90/1-19/20

A-90/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda.
 
Indiener: Debaets Bianca
Lefrancq Véronique
Weytsman David
Kennis Pepijn
Van Achter Cieltje
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/01/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/11/2019 Indiening Bianca Debaets, Véronique Lefrancq, David Weytsman, Pepijn Kennis, Cieltje Van Achter A-90/1-19/20 
07/02/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 15 (19/20)  14
07/02/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 15 (19/20)  14
18/01/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marie Lecocq  
18/01/2021 Algemene bespreking in commissie  
18/01/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
18/01/2021 Stemmingen in commissie  
18/01/2021 Aangenomen in commissie  
18/01/2021 Schriftelijk verslag Marie Lecocq A-90/2-20/21 
29/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  27
29/01/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 20 (20/21)  28
29/01/2021 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 20 (20/21)  28
29/01/2021 Tussenkomst David Weytsman V.V. 20 (20/21)  29
29/01/2021 Tussenkomst Els Rochette V.V. 20 (20/21)  30
29/01/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 20 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 20 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 20 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 20 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 20 (20/21)  32
29/01/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 20 (20/21)  32
29/01/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 20 (20/21)  32
29/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  41
29/01/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  41
10/02/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-90/3-20/21