Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-239/1-20/21

A-239/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de mogelijkheid van dynamische tarifering bij de MIVB te onderzoeken.
 
Indiener: Weytsman David
d'Ursel Anne-Charlotte
Aït Baala Latifa
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/03/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
15/10/2020 Indiening David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Latifa Aït Baala A-239/1-20/21 
15/01/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 18 (20/21)  3
15/01/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 18 (20/21)  3
02/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Arnaud Verstraete  
02/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
02/03/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
02/03/2021 Stemmingen in commissie  
02/03/2021 Verworpen in Commissie  
02/03/2021 Schriftelijk verslag Arnaud Verstraete A-239/2-20/21 
19/03/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  26
19/03/2021 Tussenkomst David Weytsman V.V. 25 (20/21)  26
19/03/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (20/21)  28
19/03/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 25 (20/21)  29
19/03/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 25 (20/21)  30
19/03/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 25 (20/21)  30
19/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  14
19/03/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  14