Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-286/1-20/21

A-286/1-20/21 Voorstel van resolutie tot het belasten van het Rekenhof met een audit van Actiris.
 
Indiener: Verstraeten Gilles
Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 15/01/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/12/2020 Indiening Gilles Verstraeten, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, David Leisterh A-286/1-20/21 
04/12/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 12 (20/21)  8
04/12/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 12 (20/21)  8
16/12/2020 Aanwijzing van de rapporteur Clémentine Barzin  
16/12/2020 Algemene bespreking in commissie  
16/12/2020 Stemmingen in commissie  
16/12/2020 Verworpen in Commissie Clémentine Barzin  
16/01/2021 Schriftelijk verslag A-286/2-20/21 
15/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  4
15/01/2021 Tussenkomst Clémentine Barzin V.V. 18 (20/21)  4
15/01/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 18 (20/21)  6
15/01/2021 Tussenkomst David Leisterh V.V. 18 (20/21)  7
15/01/2021 Tussenkomst Francis Dagrin V.V. 18 (20/21)  7
15/01/2021 Tussenkomst Christophe Magdalijns V.V. 18 (20/21)  8
15/01/2021 Tussenkomst Guy Vanhengel V.V. 18 (20/21)  8
15/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  46
15/01/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  47