Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-341/1-20/21

A-341/1-20/21 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de avondklok ingevoerd in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Obolensky Petya
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/03/2021 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini, Petya Obolensky A-341/1-20/21 
19/03/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (20/21)  5
19/03/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 25 (20/21)  5
13/01/2022 Door zijn auteur ingetrokken