Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-375/1-20/21

A-375/1-20/21 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk, waarbij wordt opgeroepen tot sancties tegen de Staat Israël zolang deze het internationaal recht niet naleeft.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 28/05/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie: 27/05/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/05/2021 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Leila Lahssaini A-375/1-20/21 
28/05/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 32 (20/21)  4
28/05/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 32 (20/21)  4
28/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Guy Vanhengel  
28/05/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
28/05/2021 Stemmingen in commissie  
28/05/2021 Zonder doel geworden in commissie  
28/05/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  14
28/05/2021 Tussenkomst Guy Vanhengel V.V. 33 (20/21)  14
28/05/2021 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 33 (20/21)  24
28/05/2021 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 33 (20/21)  26
28/05/2021 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 33 (20/21)  26
28/05/2021 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 33 (20/21)  29
28/05/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 33 (20/21)  32
28/05/2021 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 33 (20/21)  34
28/05/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 33 (20/21)  35
28/05/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 33 (20/21)  39
28/05/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 33 (20/21)  39
28/05/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 33 (20/21)  40
28/05/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 33 (20/21)  40
28/05/2021 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 33 (20/21)  44
28/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  54
28/05/2021 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  59
28/05/2021 Mondeling verslag Guy Vanhengel A-375/2-20/21