Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-336/1-20/21

A-336/1-20/21 Voorstel van resolutie omtrent de opmaak en uitvoering van een Gewestelijk Prostitutieplan.
 
Indiener: Vanden Borre Mathias
Van Achter Cieltje
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/03/2021 Indiening Mathias Vanden Borre, Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten A-336/1-20/21 
25/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 36 (20/21)  8
25/06/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 36 (20/21)  8
26/10/2021 Bespreking uitgesteld