Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-366/1-20/21

A-366/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de invoering van carpoolstroken te onderzoeken in het kader van de heraanleg van de toegangswegen tot Brussel.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Weytsman David
Bertrand Alexia
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/04/2021 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, David Weytsman, Alexia Bertrand A-366/1-20/21 
19/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 40 (20/21)  3
19/07/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 40 (20/21)  3