Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-702/1-17/18

A-702/1-17/18 Begrotingswijzingen nr 1 - 2018 Begroting van het boekjaar 2019 van de Franstalige Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Begrotingswijzing nr. 1 - 2018 Begroting van het boekjaar 2019 van de Nederlandstalige Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
 
Indiener: El Yousfi Nadia
Rubriek(en): Begroting 2018
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 06/07/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/06/2018 Indiening Nadia El Yousfi A-702/1-17/18 
18/06/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
18/06/2018 Algemene bespreking in commissie  
06/07/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 37 (17/18)  24
06/07/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 37 (17/18)  49
06/07/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 37 (17/18)  52